tisdag 26 augusti 2014

Fighten mot cancer


På lördag, 30/8, ordnar föreningen: Nyköping i Fighten mot cancer en familjedag. Föreningen startade för två år sedan, som reslutat av att många ville göra något aktivt för att samla in pengar till forskning kring sjukdomen. Förra året ordnades en familjedag för första gången vilket resulterade i en insamling på fantastiska 195.213 kr

Som en bra start på dagen håller jag Kundaliniyoga för hela familjen kl 8.30-9.30 i Gripsholmsparken i Nyköping. Alla som vill och kan är välkomna där vi under bar himmel gör ett härligt yogapass för ny skön energi, i ett syfte som är större än för dig själv! Pris är valfri donation som oavkortat går till insamlingen.

Varför får vi cancer? Vad botar cancer? Ingen vet svaret. Men det har konstaterats att för cancerpatienter ger yoga ger en signifikant förbättring av psykologiska hälsofaktorer som ångest, depression, oro och stress. Forskningen visar att om man gör yoga parallellt med den medicinska behandlingen minskar biverkningar och även behovet av sidomedicinering. Efter avslutad behandling kan yogan bli ett viktigt verktyg i återhämtningen fysiskt, psykiskt och själsligen.

Forskningen på yoga och meditation har idag accelererat enormt såväl nationellt som internationellt. Anledningen till detta är mångfacetterad men en bidragande orsak kan vara att vi har en ohälsoproblematik som den etablerade hälso- och sjukvården har allt svårare att hantera. Det är därför många intressenter i samhället som välkomnar nya och kostnadseffektiva metoder för att komma till rätta med denna problematik.

För den som vill läsa finns information att söka på Medline (U.S National Library of Medicine - som är en databas med publicerad vetenskaplig forskning på yoga). Klickar man på ”yoga och cancer” så får man fram mer än 150 publicerade rapporter. Hälften av dem är gjorda under de sista tre åren enlig Göran Boll som driver IMY Institutet för Medicinskyoga i Stockholm.

IMY har sedan år 1998 etablerat svenskt forskningsarbete med Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och flera vårdcentraler. Det finns ett dussintal svenska studier gjorda på Medicinskyoga bl a på stroke, rygg, stress, sömn, hjärtflimmer. Medicinskyoga (som är en specialiserad terapeutiskgren som är baserad på klassisk Kundaliniyoga) finns idag på ca 70 vårdinrättningar i Sverige, och ökar stadigt! 

”Trust only comes when you trust yourself. When you trust your dignity, you will be dignified. When you trust your love, you will always be lovable. When you trust your beauty, you will always be beautifyl. When you turst your greatness, you will always be great.” // Yogi BhajanInga kommentarer:

Skicka en kommentar