fredag 8 augusti 2014

Att bejaka kaos ger balans


Kreativiteten är ju en läkande kraft som finns naturligt i oss. Allt vi behöver göra är att aktivera den. Att vara kreativ innebär att vi kan ta ut svängarna, men också att och bryta mönster. Ofta pratar vi för mycket. Analyserar det vi gör och det vi är - men vi behöver inte alltid förstå allting

Hjärnforskare och författare Matti Bergström har ur ett naturvetenskapligt perspektiv visat varför det är viktigt att leka, skapa och vara kreativ. När vi har för stort fokus på ordning och struktur sätts balansen i hjärnan ur spel. Enligt honom är kaos en viktig komponent för hjärnans utveckling. Och att pendla mellan kaos och ordning skapar kreativitet och kraft. Fritt skapande är även bra för att öka vår EQ - vår känslomässiga intelligens.

Bergströms poäng är att vi bör utnyttja hela hjärnan maximalt. Han har ju rätt i att det vore det bästa för vår gemensamma framtid, om hela mänsklighetens kapacitet användes på bästa tänkbara vis..!!
”Just as all rivers end up in the ocean. All yoga ends up rising the Kundalini. What is the Kundalini? It is creative potential of the human being” //YB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar